Projects

פרופ' נדב דווידוביץ

ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות

 

לימוד תהליך ההסתגלות של מערכת הבריאות.

דרושים מומחים בבריאות הציבור, כלכלה.

פרופ' מארק קלארפילד ופרופ' לימור דניאל-אהרונסון

האוכלוסייה המבוגרת היא אוכלוסייה בסיכון. הקמנו מערכת לסיוע לאוכלוסייה המבוגרת במקרה של אסונות טבע (באוריינטצייה לרעידת אדמה) אפשר ליישם את זה בהקשר למשבר הנוכחי. משתמשים במערכות GI.

דרושים אנשים עם מומחיות בGIS.

פרופ ג'ולי צויקל

המחלקה לעבודה סוציאלית

ביצוע סקירה פסיכולוגית של אוכלוסיית המבודדים ושל הצוותים הרפואיים. לאתר סימני מצוקה.

דרושים מומחים בבריאות הציבור, כלכלה.

פרופ' רוברט מרקס

ראש המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה ע"ש אברם וסטלה גולדשטיין-גורן

מזוודה שתאפשר להגיע למקומות מבודדים ולבצע בדיקה בשטח. כך ניתן להגדיל נגישות לבדיקות (על ספינות לדוגמא) ולצמצם את הסיכון שבשינוע דגימות או מטופלים לבי"ח.

ד"ר תומר הרץ

מחלקה למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה ע"ש שרגא סגל​ ומהמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב

פרויקט שיבחן מדוע אנשים מסויימים יותר חולים מאחרים. במידה והמערכת תוצף חשוב לתת פרוגנוזה טובה ולצפות מי עלול להיסתבך ומי יכול להישלח הביתה.

פרופ' אילנה ניסקי

פרופסור חבר ויו"ר ועדת הוראה לתואר ראשון, המחלקה להנדסה ביורפואית

דיספנסר המופעל באמצעות חיישן תנועה ומתיז חומר חיטוי על משטחים רלוונטיים בעת הצורך.